VR Corporate Events Bangkok | VR Rental bangkok | The VR Guys

วิดีโอทัวร์และแอป 360 รายการ

เราใช้ Insta360 Pro 2 สำหรับภาพนิ่งวิดีโอและ Live streaming

เราให้บริการสตรีมมิงไลท์ 360 แบบในการบันทึกวิดีโอแบบ 4K หรือ 8K 360 ซึ่งสามารถบรรจุเป็นแอปแบบโต้ตอบฝังลงในเว็บไซต์ของคุณหรือดูบนชุดหูฟังเคลื่อนที่หรือ VR


"8k Images จับภาพ FOUR รายละเอียดมากกว่า 4k สำหรับประสบการณ์การดื่มด่ำมากขึ้น"

เราถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง 8k 360

 

ส่งข้อความถึงเรา