เกมสกีสำหรับอีเว้นท์ของ Air Asia | The VR Guys

เกมสกีสำหรับอีเว้นท์ของ Air Asia

เราได้ให้บริการอุปกรณ์ VR ของเราให้กับทาง Air Asia ในงานอีเว้นท์ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ได้เป็นการใช้เกมจำลองการเล่นสกี Fancy Skiing ซึ่งสามารถสร้างความตื่นเต้น หวาดเสียวให้กับผู้ที่มาลองเล่นทุกๆคน เราจึงได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลผู้เล่นให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงที่สุด และทำให้งานทั้งหมดผ่านไปได้ด้วยดี ถ้าหากคุณต้องการใช้งานอุปกรณ์ VR ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม โชว์ทิวทัศน์ จำลองสถานการณ์ หรือจะเลือกเป็นประสบการณ์ที่สร้างความหวาดเสียว ตื่นเต้น สนุกสนาน เราสามารถจัดหาให้ได้ตามต้องการ ติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ อีเมล หรือทางโทรศัพท์ได้เลย