รายการทอล์ค-กะ-เทย ONE NIGHT | The VR Guys

รายการทอล์ค-กะ-เทย ONE NIGHT


 

เราได้ร่วมงานกับทางรายการ ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT ในการใช้งานอุปกรณ์ VR เพื่อใช้เกมในการเล่นออกรายการ โดยครั้งนี้ใช้เป็นเกมที่น่ากลัวสักเล็กน้อยเพื่อแกล้งคนในรายการ สามารถสร้างสีสันและเรียกเสียงฮาได้เป็นอย่างดี