VR ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | The VR Guys

VR ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใช้บริการของเราในการนำอุปกรณ์ VR ไปเพื่อแสดงแก่นักศึกษา เป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของทางคณะ เพื่อให้นักศึกษาที่ได้ลองใช้งานได้สัมผัสถึงประสบการณ์การใช้งาน VR ว่ามีข้อดี จุดเด่น และข้อจำกัดอย่างไรบ้าง โดยทางเราได้เตรียมเนื้อหาหลากหลายรูปแบบไปให้ได้ลองใช้งานกัน ไม่ว่าจะเป็นการลองขับเครื่องบิน ประสบการณ์ดำน้ำใต้ทะเลลึก หรือแม้แต่การตกตึก เพื่อให้สัมผัสถึงประสิทธิภาพของ VR ได้อย่างเต็มที่