Energy Absolute งานเปิดตัวเรือเฟอรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ | The VR Guys

Energy Absolute งานเปิดตัวเรือเฟอรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่


Energy Absolute บริษัทเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกรายใหญ่ของไทย ได้จัดงานเปิดตัวเรือไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบริษัท และต้องการหาวิธีการที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เห็นภาพและเหมือนกับได้ขึ้นไปอยู่บนเรือจริงๆ ถึงแม้จะยังไม่สร้างตัวต้นแบบออกมาก็ตาม

แขกและผู้มาร่วมงานต่างๆได้รับชมตัวอย่างเรือในรูปแบบ VR โดยเราได้ใช้อุปกรณ์ 4 ชุดด้วยกันเพื่อให้สามารถบริการทุกคนที่ต้องการทดลองได้อย่างทั่วถึง โดยตัวแบบจำลองนี้เป็นผลงานของ IDV Design ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างโมเดล 3D และออกแบบเกี่ยวกับเครื่องจักรและวิศวกรรมโดยเฉพาะ

“เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นบริษัทนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกชั้นนำของประเทศไทย มุ่งเน้นในด้านการส่งมอบเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” กล่าวโดยคุณอมร รองประธานบริษัท Energy Absolute