Thai NOK - เกมสำหรับเด็กที่ชลบุรี | The VR Guys

Thai NOK – เกมสำหรับเด็กที่ชลบุรี

บริษัท Thai NOK ต้องการเกม VR สำหรับจำลองอาชีพให้กับเด็กๆที่มาเล่นในงาน โดยเราได้เตรียมอาชีพไว้สองแบบคือช่างซ่อมรถ และนักดนตรีให้เด็กๆมาทดลองเล่นเป็นกัน