เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) สำหรับสังคมผู้สูงวัย | The VR Guys

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) สำหรับสังคมผู้สูงวัย

VR_Seniors

ปัจจุบันประชาการโลกกำลังเข้าสู่ภาวะของผู้สูงวัยเป็นอย่างมาก ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกับผู้สูงวัย โดยงานวิจัยของ National Poll on Healthy Aging (กุมภาพันธ์ 2562) ระบุว่า ” 1 ใน 3 ของผู้สูงวัยจะรู้สึกว่าไม่มีเพื่อน อาการเหงาเรื้อรังนี้ สามารถส่งผลกระทบต่อระบบความจำ การเคลื่อนไหวของร่างกาย สุขภาพจิต และอายุไข และงานวิจัยบางชิ้นยังระบุไว้อีกว่า อาการเหงาเรื้อรังนี้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออายุของผู้สูงวัย ความอันตรายนั้นมีความรุนแรงพอๆกับการสูบสุหรี่ ” โดยปัจจุบันทางการแพทย์ได้มีการป้องกันและรักษาด้วยวิธีที่หลากหลายออกไป 

อย่างไรก็ตาม โลกของเราได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ได้เริ่มนำมาใช้ในกลุ่มประชากรผู้สูงวัย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก โดยทางนิตยการ  Forbes (21 สิงหาคม 2560) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ระบุถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีความจริงเสมือนดังต่อไปนี้ 

  1. ช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากสุขภาพจิต
  2. ช่วยลดภาวะเครียดที่ไม่ได้ออกไปข้างนอก
  3. ช่วยคลายความเหงา และกระตุ้นความทรงจำ
  4. ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และลดภาวะสมองเสื่อม
  5. ช่วยเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยยืดอายุไขให้นานยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีความจริงเสมือน ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ และมีปฏสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ผู้สูงวัยไม่สามารถออกเดินทางไปข้างนอกได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเกิดมาจากความไม่พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีความจริงเสมือนจึงถูกนำมาให้กับกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ผู้สูงวัยอาจจะเคยมีประสบการณ์มาก่อน หรือยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็ตาม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีความจริงเสมือนนี้ ถูกพัฒนาผ่านการใช้งานในรูปแบบของแว่นตา 360 องศา ที่สะดวกสบาย มีหลักการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมได้อีกด้วย โดยผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าประทับใจ เพื่อกระตุ้นความทรงจำ และหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อม โปรแกรมที่เทคโนโลยีเสมือนได้นำมาประยุกต์ใช้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรื่องราวต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานเองได้อีกด้วย เทคโนโลยีนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในประเทศไทย ที่กำลังถูกนำมาใช้ในสังคมผู้สูงวัย เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างความทรงจำดีๆ รวมถึงป้องกันโรคต่างๆที่เกิดจากความเหงา อีกทั้งผู้ใช้งานยังได้รับประสบการณ์ดีๆ ที่น่าประทับใจ เสมือนกับตนเองได้ออกไปยังสถานที่นั้นจริงๆ 

ทางเรา The VR Guys จึงอยากแนะนำเทคโนโลยีความจริงเสมือนนี้ (Virtual Reality) ที่ถูกพัฒนาและต่อ

ยอดสำหรับผู้สูงวัย ได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เพื่อป้องกันภัยเงียบต่างๆที่เกิดจากความเหงา และเพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ทางเรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย